Integritet- och personuppgiftspolicy

Integritet- och personuppgiftspolicy

Firstborn Group samlar in och behandlar i vissa situationer en rad olika personuppgifter från dig när du använder Pengino.se (härefter hemsidan) eller godkänner att ta emot konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter. I denna integritet- och personuppgiftspolicy kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i samband med detta.

1. Syftet med och rättsliga grunden för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter till följande syfte:

Utskickandet av konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter

Vi behandlar dina personuppgifter till marknadsföringssyften i form av bl.a. Utskickandet av konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter. Vi behandlar endast dina personuppgifter till dessa syften, om du uttryckligen godkänt detta. Rättsliga underlaget för vår behandling av dina uppgifter är dataskyddsförordningen artikel 6, 1a.

Optimering av hemsidan och statistik till marknadsföringssyfte

När du använder vår hemsida, behandlar vi dina personuppgifter med hjälp av cookies. Syftet med behandlingen är bl.a. Att optimera och målinrikta användandet av hemsida, samla statistik för aktiviteten på hemsidan till marknadsföringssyfte, samt minska risken för bedrägeri. Läs mer under Information om användandet av cookies på Pengino.se

Det rättsliga underlaget för vår behandlings är dataskyddsförordningen artikel 6, 1a. De legitima intressen som utgör grunden för behandlingen, är att samla statistik över aktiviteten på vår hemsida till marknadsföringsmaterial samt att optimera och målinrikta användandet av hemsidan.

2. Rätten till att dra tillbaka samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Önskar du göra det, skickar du ett meddelande till oss. Våra kontaktuppgifter framgår under punkt 10. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke påverkar det ej lagligheten av vår tidigare behandling av dina personuppgifter på grund av ditt tidigare givna samtycke fram till tidpunkten för tillbakadragandet. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke gäller det därför först från och med den tidpunkten då du meddelar oss.

3. Mottagare och kategorier av mottagare

Vi vidaresänder eller överlämnar dina personuppgifter till följande mottagare: Zmarta Group AB

4. Lagring av dina personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för de syftet som de är insamlade för.

Utskickandet av konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter

Vi lagrar dina personuppgifter fram till att du drar tillbaka ditt samtycke för att ta emot konkreta låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter.

Optimering av hemsidan och statistik till marknadsföringssyfte

Vi lagrar dina personuppgifter i en period upp till 2 år.

5. Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill använda någon av dina rättigheter ska du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår under punkt 7. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: www.imy.se.

Rätt till att se dina uppgifter

Du har rätt till att få insikt över de personuppgifter som vi behandlat om dig, samt en rad andra uppgifter.

Rätt till korrekthet

Du har rätt till att få oriktiga uppgifter om dig själv ändrade.

Rätt till borttagning

Om du kontaktar oss innan den vanliga borttagningen av personuppgifter inträffar, har du rätt till att få dina uppgifter helt borttagna.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt till att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt till att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, må vi framöver enbart behandla uppgifterna - bortsett från lagring - med ditt samtycke, eller med hänsyn till, att rättsliga krav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras, för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt till invändning

Du har i vissa fall rätt till att göra en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du obetingad rätt till att göra en invändning mot behandling av dina uppgifter till direkt marknadsföring.

Rätt till överföring av uppgifter

Du har i vissa fall rätt till att ta emot personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsligt format samt få dessa personuppgifter överförda från en dataansvarig till en annan utan hinder.

6. Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med sättet som vi hanterar dina personuppgifter på eller de syften som vi använder uppgifterna till är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt till att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter. Du finner Integritetsskyddsmyndigheten kontaktuppgifter på www.imy.se.

7. Kontakt

Firstborn Group är det ansvariga bolaget i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor angående vår behandling av dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på:

Firstborn Group
Squire Patton Boggs
No 1 Spinningfields, 1 Hardman Street
Manchester M3 3EB
England
info@pengino.se
Organisationsnummer: 12822767

8. Ändringar i vår integritets- och personuppgiftspolicy

Vår integritet- och personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 2:a juni 2022 och uppdateras kontinuerligt.