Lån med betalningsanmärkning - låna upp till 500 000 kr

Öka dina chanser att få lån med medsökande

Om ni är två eller fler som vill ta ett lån tillsammans kan ni ansöka med medsökande. Detta innebär att samtliga står för det fulla ansvaret för lånet som huvudsakliga låntagare. Medsökande är ofta ett par, familjemedlemmar, släktingar eller ett par goda vänner som ställer upp som medsökande så att ett lån kan bli godkänt.

Använd medsökande som säkerhet

Att använda sig av ett medsökande till ett lån sker vanligtvis av par men det går alldeles utmärkt att göra detta utanför ett parförhållande. Lånet kan även sökas med familjemedlemmar, släktingar samt nära vänner. Det som är viktigt att konstatera är dock att alla inblandade i lånet har fullt ansvar tillbakabetalningen av det.

Om du har möjlighet att ansöka med medsökande innebär det flera fördelar och bättre villkor (till exempel ränta, lånebelopp, amorteringstid) för dig som låntagare. För banken vägnar utgör ni en lägre risk att låna ut till då flera låntagare innebär en extra säkerhet i att betala av lånet. Att ansöka med medsökande kan exempelvis vara bra vid:

  • Oregelbunden och låg inkomst
  • Betalningsanmärkningar
  • Större lån

Att använda sig av en medsökande till ett lån sker vanligtvis av par men det går alldeles utmärkt att göra detta utanför ett parförhållande. Lånet kan även sökas med familjemedlemmar, släktingar samt nära vänner. Det som är viktigt att konstatera är dock att alla inblandade i lånet har fullt ansvar tillbakabetalningen av det.

Det här behöver du tänka på som medsökande

Om det visar sig att huvudsökande har problem att betala tillbaka lånet, så ska den medsökande hjälpa till. Så om huvudsökande inte kan betala av lånet får du hoppa in och betala summan som överenskommen med långivaren (månadsvis eller kvartalsvis). Huvudsökande och medsökande har det fulla betalningsansvaret så om något skulle hända behöver medsökande inte bara betala halva beloppet.

I låneavtalet skriver huvudsökande och medsökande under och har därmed samma betalningsansvar. Långivaren utför samma kreditupplysning på båda parterna. En fördel med att använda sig av denna låneformen är att långivaren kan i många fall förbise en betalningsanmärkning hos någon av lånetagarna, om de anser att deras ekonomiska situation ser bättre ut.

Ränteuppdelning

Tänk på deklarationen och räntan vid lån med medsökande. Antingen kan ni bestämma med långivaren att fördela räntan direkt på enbart huvudsökande eller så kommer räntan automatiskt att fördelas på hälften var av er.

Om ni önskar att hela räntan ska bokföras på till exempel huvudlåntagaren, kan detta oftast överenskommas med långivaren som då fördelar räntan direkt. När deklarationen kommer behöver ni inte gör något då hela räntebeloppet redan är bokfört på huvudlåntagare.

Har ni inte bestämt att fördela räntan på ett visst sätt så kommer ni, om ni till exempel är en huvudlåntagare och en medsökande, att få räntan fördelad 50/50. Denna information kommer att presenteras i era kontrolluppgifter för deklarationen. Det är enkelt att justera denna post i deklarationen om så önskas. Den part som inte ska göra ränteavdrag kan helt enkelt stryka posten i sin deklaration och den andra parten som ska deklarera för den totala räntesumman adderar detta i sin deklaration. Slutligen, ange vilken person som ni justerat räntan med i övrig information till Skatteverket.